การถอนคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างการเป็นสมาชิก Posted: สุชัย ลีละตานนท์ Date:2022-06-24 15:48:29 IP:58.11.95.141 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565ซึ่งเิดโอกาสให้สมาชิก(ที่พ้นจากงานประจำแล้ว)ถอนคืนค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้บางส่วน ตามระกาศระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565  อยากทราบว่า สหรรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช มีนโบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และได้พูดคุยหารือกันในคณะกรรมการดำเนินการแล้วหรือไม่            
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ผู้ดูแลระบบ  2022-06-30 08:41:02  IP:14.207.153.133 ต้องมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ก่อนค่ะ ซึ่งจะดำเนินการในคราวประชุมใหญ่ครั้งต่อไปค่ะ มีข้อสงสัยอย่างไรติดต่อฝ่ายกฎหมายโดยตรงได้เลยนะคะ 
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :มยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  2022-07-18 11:03:55  IP:1.0.145.80 อยากทราบรายละเอียดเหมือนกันค่ะ ขอเบอร์โทรฝ่ายกฎหมายด้วยค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: