ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2564

*** ขออภัย อยู่ในระหว่างรออัพเดทข้อมูล ***

ตรวจสอบจากเลขทะเบียนสหกรณ์ฯ

หรือ ตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชน

เลขทะเบียน :

ชื่อ-สกุล :

สังกัด :

หน่วยเลือกตั้งที่ :

วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันเสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.

วันเลือกตั้งจริง : วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.

หากไม่พบข้อมูล หรือข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร (075-356284,075-320100,075-320056 กด 9)