บรรยากาศสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
Posted: pr. Date: 2020-06-13 12:36:36
IP: 180.183.218.172
 
 
 
 
 

        วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ #สอบข้อเขียน นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อ.เมือง นครศรีธรรมราช ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณ ผอ.นัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุและทีมงานไว้เป็นอย่างสูง