ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกข้าราชการที่อายุสมาชิกครบ 6 เดือน/สังกัดอื่นๆ ที่อายุสมาชิกครบ 1 ปี
Posted: pr. Date: 2020-08-06 10:24:02
IP: 180.183.216.125
 

   

   ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกสังกัดข้าราชการที่มีอายุสมาชิกครบ 6 เดือน/สังกัดอื่นๆ ที่มีอายุสมาชิกครบ 1 ปี

  สามารถตรวจสอบยอดเงินกู้สามัญได้โดยการส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด มาเพื่อคำนวณยอดเงินที่กู้ได้ ทางไลน์ สอ.นศ. ได้เลยนะคะ