รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ปี 2564
Posted: PR. Date: 2021-11-23 16:50:44
IP: 14.207.153.102
 

               ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. ได้กำหนดช่วงเวลาให้สมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช โปรดตรวจสอบเวลาเลือกตั้ง และสังกัดเลือกตั้ง/สถานที่เลือกตั้ง

ดังลิ้งแนบ http://www.nts-coop.com/election_member.php

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม