ประชุมสัมมนาออนไลน์ 10 มีนาคม 2565
Posted: pr. Date: 2022-03-11 13:48:17
IP: 14.207.152.32
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สอ.นศ. ร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ

"มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท. และกฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้ที่ควรทราบ"

โดยมีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์