แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Posted: pr. Date: 2022-03-21 14:08:40
IP: 1.46.23.124
 
 
 
 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

วันที่ 19 มีนาคม 2565

ณ ห้องอาซัว

โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

และได้เข้าดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน