แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
Posted: pr. Date: 2022-06-30 17:53:44
IP: 14.207.153.133
 

               

 วันพฤหัสบดีที่  28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วันศุกร์ที่  29 กรกฎาคม

วันหยุดเพิ่มเติมตามมติครม.