พบปะสมาชิก
Posted: admin Date: 2022-07-06 15:08:01
IP: 14.207.153.133
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นาย สุรินทร์ ขวัญทอง กรรมการและเหรัญญิก ออกพบปะสมาชิกในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ พร้อมเชิญชวนเป็นเพื่อนกับไลน์สอ.นศ. https://lin.ee/qnGoBKw เนื่องจากปัจจุบันบางธุรกรรมไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงสหกรณ์ฯ เช่น ฝาก/ชำระหนี้/ส่งแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายเดือนต่างๆ ชำระหนี้/ค่าหุ้น/เงินฝาก/ชื่อสกุล/สถานที่ติดต่อ หรือคำนวณเงินกู้โดยการส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด พร้อมรายละเอียดทางไลน์ได้เลย ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไปค่ะ