ต้อนรับคณะดูงานจาก สอ.ครูประจวบฯ
Posted: pr. Date: 2022-08-11 16:01:26
IP: 14.207.153.133
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ( สอ.ครู ประจวบคีรีขันธ์ ) นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ