โครงการครบรอบ 62 ปี
Posted: pr. Date: 2022-11-18 09:52:43
IP: 14.207.152.94
 
 
 
 
 

               

           เนื่องในวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ และในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด จัดโครงการครบรอบ 62 ปี มอบเช็คของขวัญและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกที่อายุ 90 ปีขึ้นไปและมีอายุการเป็นสมาชิกกว่า 61 ปี โดยมีคณะกรรมการพร้อมด้วยฝ่ายจัดการเดินทางไปมอบให้สมาชิกที่บ้าน