ประกาศหยุดทำการ เนื่องจากพายุโซนร้อนปาบึก
Posted: Pr. Date: 2019-01-04 07:21:48
IP: 182.232.64.55
  สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วันในศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เนื่องจากพายุโซนร้อนปาบึกจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อการเดินทางของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน