ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562
Posted: PR. Date: 2019-07-11 15:31:18
IP: 180.183.222.252
 

เลขทะเบียนสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ

ตั้งแต่วันที่  20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

"ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป"

**กรณีไม่มีเลขทะเบียนของท่าน กรุณาติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ

หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284 กด 4**