สมาชิกที่ต้องติดตามผลพิจารณาคำขอกู้เงินสามัญตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
Posted: PR. Date: 2019-07-11 16:06:57
IP: 180.183.222.252
 

เลขทะเบียนสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ

ตั้งแต่วันที่  20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้

ครั้งที่ 6 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

จำนวน 15 ราย ดังนี้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงิน การ์ตูน

 

"ท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคำขอกู้เงินสามัญ 

ได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป"