ประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการบำนาญ
Posted: PR. Date: 2020-01-20 11:06:24
IP: 180.183.216.150
 

          แจ้งเพื่อทราบ!!!  ขณะนี้สหกรณ์ฯ ส่งใบเสร็จสหกรณ์(ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562) พร้อมแจ้งปันผลของข้าราชการบำนาญจัดส่งไปที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ