โอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 เข้าบัญชีให้แล้วค่ะ
Posted: PR. Date: 2020-02-10 08:31:11
IP: 180.183.223.138
 

   

     หลังที่ประชุมใหญ่อนุมัติ สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 ให้กับสมาชิกตามบัญชีที่แจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ